Actie 2019.03 City Trip Instagram Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de City Trip winactie op de Instagram pagina van TicketSpy

1. De organisator van deze actie is TicketSpy B.V. in Amsterdam.

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. TicketSpy behoudt zich het recht om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren. Bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden. Om kans te maken is het verplicht om met een geldig Instagram account de Instagram pagina van TicketSpy te volgen en de story van TicketSpy te delen in zijn/haar eigen Instagram story. Hierbij dient ook het account genoemd te worden van de gewenste reisgenoot.

3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf TicketSpy en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het Instagram account wat is gebruikt om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

4. TicketSpy zal de City Trip verstrekken en zal ook zelf de keuze maken welke stad en luchthaven dit worden. Overige kosten waaronder niet genoemde transfers, dranken en andere niet genoemde maaltijden zijn voor rekening van de “winnaar”.

5. De prijs bestaat uit een city trip naar een nog onbekende bestemming binnen Europa voor 2 personen. De winnaar zal door TicketSpy worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaar wordt op 1 mei 2019 op de hoogte gebracht via de Instagram stories van TicketSpy.

6. De winnaar heeft 3 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na dit termijn behoudt TicketSpy zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. TicketSpy is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

7. De actie loopt van 6 maart 2019 tot en met 30 april 2019.

8. De winnaar zal worden gecontacteerd door TicketSpy om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.

9. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. 

10. De uitslag van de win actie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. TicketSpy behoudt zich het recht om de win actie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

11. TicketSpy behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

12. Ticketspy of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van TicketSpy (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van TicketSpy. Daarnaast kan TicketSpy geen garantie afgeven dat de website of Instagram pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

13. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van TicketSpy. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van TicketSpy – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die TicketSpy verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@ticketspy.nl.

14. Bij deelname ga je akkoord om de Instagram pagina van TicketSpy te volgen. Afmelden kan door op ‘ontvolgen’ te drukken.

15. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. TicketSpy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.