Actie 2019.4 KLM Voucher Voorwaarden

Voorwaarden KLM Voucher Winactie

Algemene voorwaarden voor deelname aan de KLM Voucher winactie mogelijk gemaakt door TicketSpy.nl.

1. De organisator van deze actie is Kaylee Portegies Zwart en Beau in samenwerking met TicketSpy B.V.

2. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Kaylee, Beau en TicketSpy behouden zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden. Om kans te maken is het verplicht om een donatie te doen aan de Linda Foundation en de TicketSpy Instagram pagina te volgen.

3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf TicketSpy, Kaylee, Beau en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan de donatie ofwel het Instagram account welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Des te meer de deelnemer doneert aan de Linda Foundation, des te meer de deelnemer kans maakt om te winnen.

4. TicketSpy zal zorg dragen voor het verzenden van de KLM Voucher naar de winnaar. 

5. De prijs bestaat uit 1x een KLM Voucher t.w.v. €200. De winnaar zal door Kaylee en Beau worden gekozen uit alle deelnemers. De winnaar wordt op vrijdag 10 mei 2019 bekend gemaakt.

6. De winnaar heeft 3 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behouden Kaylee, Beau en TicketSpy zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Kaylee, Beau en TicketSpy zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

7. De actie loopt van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 6 mei 23:59.

8. De winnaar zal worden gecontacteerd door Kaylee en Beau om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.

9. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. 

10. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Kaylee, Beau en TicketSpy behouden zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

11. Kaylee, Beau en TicketSpy behouden zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

12. Kaylee, Beau, Ticketspy of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van TicketSpy (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van TicketSpy. Daarnaast kan Kaylee geen garantie afgeven dat haar Instagram pagina altijd ter beschikking staat voor het gebruik hiervan.

13. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van TicketSpy. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van TicketSpy – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die TicketSpy verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@ticketspy.nl.

14. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Kaylee, Beau en TicketSpy behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.