Deelname Actie Ebook Azie Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Actie Ebook Azie op de website en Facebook pagina van TicketSpy.nl

  1. De organisator van deze actie is het bedrijf TicketSpy B.V. in Amsterdam.
  2. Aanvraag van het Ebook is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één Ebook geldig. 
  3. Het Ebook zal na deelname gelijk per email naar de aanvrager worden verzonden.
  4. De actie loopt van 30 oktober tot en met 31 december 2018
  5. TicketSpy behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
  6. TicketSpy of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van TicketSpy (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van TicketSpy. Daarnaast kan TicketSpy geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
  7. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van TicketSpy. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van TicketSpy – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die TicketSpy verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar vragen@ticketspy.nl.
  8. Bij deelname ga je akkoord om ingeschreven te worden voor de nieuwsbrief van TicketSpy. Afmelden kan via de te ontvangen nieuwsbrief middels de uitschrijflink.
  9. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. TicketSpy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.
Deelname aan de Ebook Azie Actie is bijna voltooid. Check je mail en bevestig je deelname.