Actie 2017.11 Egypte Sierra Resort Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Egypte Sierra Resort winactie op de website en Facebook pagina van TicketSpy.nl

1. De organisatoren van deze actie zijn TicketSpy B.V. in Amsterdam en Egypte.nl in Amsterdam.

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. TicketSpy behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden. Om kans te maken is het verplicht om de Facebook pagina van TicketSpy te liken en om een geldig email adres op de actiepagina in te vullen.

3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf TicketSpy, Egypte.nl en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount en/of Facebook account welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

4. Egypte.nl zal zorg dragen voor het vervoer naar de bestemming, dat wil zeggen 2 retourvliegtickets Amterdam – Egypte. Overige kosten waaronder niet genoemde dranken en andere niet genoemde maaltijden zijn voor rekening van de “winnaar”

5. De prijs bestaat uit een All Inclusive vakantie voor 2 personen naar het Sierra Resort op basis van Premium All Inclusive. Vliegtickets en de lokale transfers tussen luchthaven – hotel en v.v. zijn inclusief. De winnaar zal door TicketSpy worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaar wordt in de eerste week van januari 2018 op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook of een bericht via TicketSpy.nl of Egypte.nl.

6. Vertrek naar Egypte is in overleg met Egypte.nl. 

7. De winnaar heeft 3 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt TicketSpy zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. TicketSpy is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

8. De actie loopt van 5 december tot en met 31 december 2017.

9. De winnaar zal worden gecontacteerd door TicketSpy om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.

10. Tijdens de reis naar Egypte zal de winnaar een verslag schrijven in maximaal 500 worden van de trip. Daarnaast zal de winnaar minimal 5 foto’s en, of 1 video van deze reis beschikbaar stellen aan TicketSpy. De winnaar en medereiziger gaat door acceptatie van de reis akkoord met film- en/of videoopnames van hem of haar welke door TicketSpy vrij mogen worden ingezet voor promotionele doeleinden, blogposts op door TicketSpy in te zetten social media kanalen en haar website.

11. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. 

12. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. TicketSpy behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

13. TicketSpy behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

14. Ticketspy of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van TicketSpy (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van TicketSpy. Daarnaast kan TicketSpy geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

15. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van TicketSpy. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van TicketSpy – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die TicketSpy verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@ticketspy.nl.

16. Bij deelname ga je akkoord om ingeschreven te worden voor de nieuwsbrief van TicketSpy. Afmelden kan via de te ontvangen nieuwsbrief middels de uitschrijflink.

17. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. TicketSpy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.