Actie WhatsApp KLM Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de WhatsApp KLM ticket winactie op de website en Facebook pagina van TicketSpy.nl

1. De organisator van deze actie is TicketSpy B.V. in Amsterdam.

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. TicketSpy behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf TicketSpy en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het Whatsapp account welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

4. TicketSpy zal zorg dragen voor het vervoer naar de bestemming, dat wil zeggen 2 retourvliegtickets Amterdam – Europese stad. Overige kosten, inclusief transfers, hotelovernachtingen, dranken en andere niet genoemde maaltijden zijn voor rekening van de “winnaar”

5. De prijs bestaat uit 2 KLM retourtickets van Amsterdam naar een Europese stad (de bestemming wordt in overleg bepaald door TicketSpy en de winnaar) en wordt aangeboden door TicketSpy. De winnaar zal door TicketSpy worden gekozen uit alle deelnemers. De waarde van de prijs bedraagt maximaal €109 per persoon. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaar wordt op de hoogte gebracht per whatsapp.

6. Vertrek vanaf Amsterdam naar een Europese stad in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Aanpassing van deze data is niet mogelijk. Er geldt een minimum verblijf van een nacht van zaterdag op zondag, of 3 nachten en een maximum verblijf van 1 maand.

7. De winnaar heeft 3 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt TicketSpy zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. TicketSpy is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

8. De actie loopt van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2019

9. De uitslag van de winactie volgt in de eerste week van januari 2020. De winnaar zal per whatsapp bericht worden gecontacteerd door TicketSpy om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.

10. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.

11. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. TicketSpy behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

12. TicketSpy behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

13. Ticketspy of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van TicketSpy (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van TicketSpy. Daarnaast kan TicketSpy geen garantie afgeven dat de website, Facebook pagina of Whatsapp Service altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

14. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn mobiele telefoonnummer opgeslagen wordt in de database van TicketSpy. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van TicketSpy – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die TicketSpy verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@ticketspy.nl. 

15. Bij deelname ga je akkoord om ingeschreven te worden voor de Whatsapp service van TicketSpy. Uitschrijven kan door via Whatsapp het bericht Stop te versturen.

16. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. TicketSpy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.